Platforma internetowa została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus +. Materiały zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za informacje w nim zawarte.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej  rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym  poprzez rozpowszechnienie stosowania metod pracy asystenta rodziny w publicznych instytucjach pomocy społecznej.

Niebawem znajdą się tu raporty z przeprowadzanych przez nas badań z asystentami rodzin, oraz przedstawicielami rodzin. Badania te oprócz Polski – zostały przeprowadzone w trzech europejskich krajach, partnerach projektu – w Anglii ...

Poznaj wszystkich partnerów projektu

E – book “Integracja przez Edukację – metodologia asystentury rodzinnej”

Partners