Home

logo-inposterum

Integracja przez Edukację. Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Erasmus+  logo-inposterum

Platforma internetowa została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus +. Materiały zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za informacje w nim zawarte.

Posterum MU BFI UEL

Leave a Reply

Skip to toolbar