PAŹDZIERNIK 2017

Ostatnia wizyta studyjna przypadła na poczatek października. Miała ona miejsce w ausriackim mieście Linz – aura dopisała, przepiękna austriacka jesień umiliła nam pobyt. BFI Linz jako nasz partner, organizacja przyjmująca to instytucja zaangażowana głównie w projekty edukacjyjne skierowane dla młodzieży i osób dorosłych bez wykształcenia. Dzieki temu mogliśmy odwiedzić miejsce, w którym trenerzy, nauczyciele zawodu, pedagodzy społeczni pracują z młodymi ludźmi, osobami wykluczonymi z rynku pracy.  Korzystając z ich doświadczeń i narracji mogliśmy poznać metody oraz narzędzia pracy, które można przeformułować do pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Każdy sposób podejścia do innej osoby może być dla nas inspirujący i w przyszłości przynieść sukces.

Odwiedziliśmy katolicką organizację charytatywną CARITAS, która prowadzi swoją własną szkołę kształcącą opiekunów społecznych ds. pracy z rodziną (polski odpowiednik asystenta rodziny). Mieliśmy możliwość również uczestniczyć w zajęciach praktycznych.

Zorganizowana również została wizyta w Departamencie Spraw Społecznych, gdzie od jednego z managerów uzyskaliśmy informacje na temat panującego systemu pomocy społecznej Górnej Austrii, pracy pracowników socjalnych i pomocy rodzinie. Kazdy z partnerów mógł porównać systemy pomocy społecznej z dotychczas poznanymi.

I tak oto, w pięknych okolicznościach przyrody – austriackiej złotej jesieni – zakończyliśmy nasze projektowe wizyty studyjne. Z każdej z nich przyjechaliśmy bogatsi o wiedzę, którą z pewnością wykorzystamy w edukacji asystentów.

*****

Oprócz wizyty studyjnej w Linz odbyło się również międzynarodowe spotkanie partnerów projektu.

Pojawił się na nich Branislav Radeljic, nowy project manager z Londynu, który porwał nas swoim optymizmem oraz profesjonalnie podszedł do tematu spotkania. A był nim temat związany z organizacją E booka – podręcznika narzędzi dla asystentów rodziny. W trakcie dwóch dni intensywnie pracowaliśmy nad zawartością merytoryczną e booka. Musieliśmy określić zakres tematyczny rozdziałów oraz ustalić ramy czasowe do wykonania odpowiednich działań.

Spotkanie zakończylismy w miłej atmosferze – ustalając kolejny termin, już niestety ostatniej wizyty partnerów projektowych, na czerwiec 2018.

 

WRZESIEŃ 2017

W dniach 11 – 15 września gościliśmy, na zaproszenie University of East London, w Londynie. W trakcie 5 dni odwiedzaliśmy instytucje zajmujące się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Były to zarówno instytucje prywatne, jak i instytucje finansowane z budżetu lokalnego (gminy, miasta).

Warto wspomnieć, że na poziomie krajowym w Anglii,  opieka  społeczna  podlega  pod Departament  Zdrowia, natomiast zasiłki dla bezrobotnych oraz emerytury dla osób starszych podlegają  Departamentowi  Pracy  i  Emerytur. Stąd też pracownicy socjalni oraz inne osoby zaangażowane w pomoc rodzinom w potrzebie koncentrują się we wczesnym stadium pomocy na poprawie dobrostanu życiowego rodziny/dziecka. Dlatego też pomoc społeczna mocno połączona jest z promowaniem zdrowego trybu życia i podnoszeniem jego komfortu. Na jednym z pierwszych spotkań zostaliśmy szczególowo wprowadzeni w arkana angielskiego systemu pomocy.

Odbyliśmy spotkania z pracownikami socjalnymi, oraz opiekunami rodzin – braliśmy udział w roboczym spotkaniu pracowników socjalnych, którzy omawiali sytuację potrzebujących rodzin. Mieliśmy szansę zapoznać się z tokiem postępowania, dokumentacją. Bardzo interesującym było zaobserwowanie współpracy różnych instytucji, które kontaktują się pomiędzy sobą, wymieniając informacje.

Zaproszono nas również na dyskusje dotyczącą współpracy instytucji zajmujących się pomocą i wsparciem rodzin, dzieci i osób starszych w lokalnej przestrzeni miasta. Mogliśmy podzielić się naszą wiedzą, zaprezentować rozwiązania pomocne w pracy z rodziną stosowane w krajach partnerskich.

Odwiedziliśmy także szkoły, domy pomocy dla ludzi starszych, stowarzyszenie pomocy dla dzieci i rodzin z problemami – tam z opiekunami, pielęgniarkami środowiskowymi, nauczycielami rozmawialiśmy o wykorzystywanych przez nich metodach i narzędziach do pracy z klientem.

Wizyta miała bardzo wysoki poziom edukacyjny. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem. Liczymy na dalsze wizyty w Londynie w trakcie trwania innych ważnych projektów.

.

CZERWIEC 2017

Druga wizyta studyjna w projekcie Integracja przez Edukację odbyła się w Brnie. W ciągu 5 dni odwiedziliśmy różne instytucje zajmujące się ochroną dziecka i rodziny. Gościli nas: Narodowe Centrum ds. Rodziny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacje Domov pro Mne i PasPoint które zatrudniają asystentów osobistych dla dzieci niepełnosprawnych. Rozmawialiśmy również z przedstawicielkami OSPOD – Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Dowiedzieliśmy się, że w Czechach bardzo duży nacisk w pomocy społecznej kładzie się na współpracę z Organizacjami Pozarządowymi. To one, finansowane przez rząd, specjalizują się w pomocy określonym grupom osób potrzebujących.

W wizycie wzięły udział osoby, które zawodowo zajmują się pomocą i wsparciem rodziny z dziećmi. Dzięki temu wymienialiśmy doświadczenia z naszej pracy. Prowadzilismy długie dysputy na temat praktyki zawodu, omawialiśmy problemy występujące w systemie. Zakres tematyczny rozmów był tak szeroki, że każdego popołudnia do późnych godzin wieczornych rozprawialiśmy o asystenturze, podejściu do klienta, współpracy pracowników pomiędzy sobą, oraz ich odpowiedzialności za zadanie.

 Kolejna wizyta studyjna we wrześniu – tym razem w Londynie.

 

*****

Trzecie ponadnarodowe spotkanie partnerów za nami. Spotkaliśmy się w Brnie, by omówić etap wdrażania i wykorzystania narzędzi do pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Po zakończonych szkoleniach, które odbyły się w ubiegłym roku w każdym z krajów partnerskich – asystenci rodziny dostali za zadanie przetestowanie zaprezentowanych im rozwiązań do pracy z rodziną. Obecnie uczestnicy szkoleń wypełniają ankietę, która ocenić ma jakość testowanych narzędzi, ich przydatność do pracy z rodziną. Informacja na temat etapu testowania wraz z ewaluacją metod i narzędzi  zostanie zawarta w przygotowywanym przez nas e booku – podręczniku metod dla asystenta rodziny.

Kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów odbedzie się w Austrii, w październiku.