CZERWIEC 2017

Druga wizyta studyjna w projekcie Integracja przez Edukację odbyła się w Brnie. W ciągu 5 dni odwiedziliśmy różne instytucje zajmujące się ochroną dziecka i rodziny. Gościli nas: Narodowe Centrum ds. Rodziny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacje Domov pro Mne i PasPoint które zatrudniają asystentów osobistych dla dzieci niepełnosprawnych. Rozmawialiśmy również z przedstawicielkami OSPOD – Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Dowiedzieliśmy się, że w Czechach bardzo duży nacisk w pomocy społecznej kładzie się na współpracę z Organizacjami Pozarządowymi. To one, finansowane przez rząd, specjalizują się w pomocy określonym grupom osób potrzebujących.

W wizycie wzięły udział osoby, które zawodowo zajmują się pomocą i wsparciem rodziny z dziećmi. Dzięki temu wymienialiśmy doświadczenia z naszej pracy. Prowadzilismy długie dysputy na temat praktyki zawodu, omawialiśmy problemy występujące w systemie. Zakres tematyczny rozmów był tak szeroki, że każdego popołudnia do późnych godzin wieczornych rozprawialiśmy o asystenturze, podejściu do klienta, współpracy pracowników pomiędzy sobą, oraz ich odpowiedzialności za zadanie.

 Kolejna wizyta studyjna we wrześniu – tym razem w Londynie.

 

*****

Trzecie ponadnarodowe spotkanie partnerów za nami. Spotkaliśmy się w Brnie, by omówić etap wdrażania i wykorzystania narzędzi do pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Po zakończonych szkoleniach, które odbyły się w ubiegłym roku w każdym z krajów partnerskich – asystenci rodziny dostali za zadanie przetestowanie zaprezentowanych im rozwiązań do pracy z rodziną. Obecnie uczestnicy szkoleń wypełniają ankietę, która ocenić ma jakość testowanych narzędzi, ich przydatność do pracy z rodziną. Informacja na temat etapu testowania wraz z ewaluacją metod i narzędzi  zostanie zawarta w przygotowywanym przez nas e booku – podręczniku metod dla asystenta rodziny.

Kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów odbedzie się w Austrii, w październiku.

Leave a Reply