Instytut Kształcenia Zawodowego - BFI Institute

Instytut Kształcenia Zawodowego jest głównym instytutem w Austrii, który stał się edukacyjnym liderem rynku we wszystkich odmianach ponownego wejścia na rynek pracy, edukacji drugiej szansy i kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zdrowia i pracy socjalnej. Pracownicy Instytutu skupiają się na programach szkoleniowych mających na celu (re-) integrację osób bezrobotnych lub osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Współpraca międzynarodowa z innymi partnerami ma bardzo długą tradycję. Gwarantują oni szeroki transfer wiedzy, oraz rozwój standardów jakości na poziomie europejskim.

Personel projektu z ramienia BFI

UTE  SCHULZ

Posiada tytuł magistra nauk politycznych i jeden stopień Master of Business Administration, uzyskała dyplom z mediacji I stopnia w edukacji dorosłych. Przez 15 lat była kierownikiem działu organizacji edukacji dorosłych (Volkshochschule Górna Austria). Od 2015 roku pracuje w departamencie BBRZ.Group Spraw Międzynarodowych. Jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem ze strony Austrii.

INGRID PAMMER

Pedagog, mediator zawodowa i społeczna. Ma 25-letnie doświadczenie w dziedzinie pracy  z osobami  z  fizycznymi i psychicznymi zaburzeniami zdrowotnymi. Pracowała w projektach międzynarodowych. Obecnie jest szefem jednostki szkoleniowej REHA College w prowincjach Styria i Karyntia.

ENGELBERT HOHL

Edukacja: Szkoła Biznesu na poziomie A, posiada stopień pracownika socjalnego (2005 – 2006) i stopień pracownika zajmującego się pomocą młodym ludziom (2012 – 2013).

Doświadczenie zawodowe: przewodniczy treningom przygotowującym młodzież do samodzielnego życia i mieszkania w programie BBRZ Grupa "Haltegriff" (integracja społeczna i zawodowa młodzieży z problemami dostosowania) , edukacja niezależna (2007 – 2008).

BERND BERTOLLI

Edukacja: Szkoła techniczna poziom A, Interwencja kryzysowa (2004), ekspert rehabilitacji (2010), pracownik socjalny, od 2015 Collage of Social Education in Graz

Doświadczenie zawodowe: od 2006 roku jest asystentem edukacyjnym w prowincji Styria, od lutego 2005 koordynuje projekt Haltergriff (działania szkoleniowe dla młodzieży niedostosowanej społecznie) w Grupie BBRZ ; W latach 2003 – 2005 był zastępcą szefa projektu Haltegriff; w latach 2001 – 2002 prowadził superwizję projektu Haltegriff; w latach 1999-2001 prowadził superwizję projektu Aqua (praca z młodymi ludźmi , którzy mają problemy w dostosowaniu społecznym).

DORIS HINTERKöRNER

Księgowa. Jest pracownikiem administracyjnym w grupie BBRZ, zajmuje się wspieraniem projektów międzynarodowych, ich kontrola i oceną. Ma doświadczenie w zarządzaniu finansami w projektach międzynarodowych w różnych programach europejskich.