Uniwersytet Masaryka

Uniwersytet Masaryka jest drugim co do wielkości publicznym uniwersytetem w Czeskiej Republice. Obecnie składa się z 9 wydziałów, 200 departamentów, instytutów i klinik. Uznaje się go za jedną z najważniejszych instytucji dydaktyczno – naukowych w Czeskiej Republice. Wydział Edukacji posiada doświadczenie w realizacji projektów unijnych oraz projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego pracownicy w swej pracy koncentrują się na pomocy osobom wykluczonym społecznie.

Więcej: www.muni.cz/

Wraz z nami w projekcie pracują:

MARTIN VRUBEL

Studiował na Uniwersytecie Masaryka, Fakultet Medycyny oraz  odbył studia doktoranckie na fakultecie Edukacji Specjalnej. Pracuje jako wykładowca i badacz w Instytucie Badań Edukacji Włączającej.

Doc . PhDr. KAREL PANCOCHA

Jest vice – dziekanem odpowiedzialnym za rozwój i sprawy wewnętrzne na Wydziale Edukacji oraz jest szefem Instytutu Badań Edukacji Włączającej.

W swojej pracy koncentruje się na włączaniu społecznym ludzi z SEN. W ramach integracji społecznej, koncentruje się na pracy z osobami niepełnosprawnymi – ich edukacji i partycypacji w rynku pracy. Otrzymał stypendium Fulbrighta (2009) , brał udział w międzynarodowym projekcie dotyczącym kształcenia integracyjnego i szkolenia zawodowego (LLP TILE 2011 – 2013). Prowadzi zajęcia z Andragogiki Specjalnej – edukacja, zatrudnienie i doradztwo dla ludzi z SEN.

FILIP HABRMAN

Bc. Filip Habrman jest kierownikiem projektu/badaczem –  na Uniwersytecie Masaryka pracuje w Instytucie Badań Edukacji Włączającej