University of East London

Społeczność londyńskiego uniwersytetu liczy 200 000 studentów ze 120 krajów. Uniwersytet ten składa się z siedmiu tematycznie skoncentrowanych szkół. Jednym z nich jest Centrum Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacjami. Pracownicy Centrum skupiają się wokół pracy z rodzinami uważanymi za pokoleniowo dysfunkcyjne. Koncentrują się w swych zadaniach na analizie potrzeb rodzin, nauce „dobrego rodzicielstwa” , pomocy rodzinom z dziećmi o specjalnych potrzebach.

Więcej:  www.uel.ac.uk

Współpracuje z nami:

Mavis Wenham

kieruje zespołem praktyków i profesjonalistów w CIME; zajmują sie oni  obsługą klienta, obsługą reklamacji, mediacjami i badaniami, szkoleniami we szerokim zakresie pomocy ludziom. Mavis Wenham posiada ponad 30-letnie doświadczenie we  wsparciu rodziny i pracy w  opiece społecznej.