Desktop Research (Badania)

 

RAPORT

Już jest raport porównawczy  z przeprowadzanych przez nas badań z asystentami rodzin, oraz przedstawicielami rodzin. Badania te oprócz Polski – zostały przeprowadzone w trzech europejskich krajach, partnerach projektu – w Anglii, Czechach i Austrii. Tematyka rozmów dotyczyła problemów występujących w pracy asystenta rodziny, charakterystyki problemów, z którymi borykają się rodziny, organizacji pracy asystenta oraz wydajności stosowanych działań w pracy z rodzinami.

Do badań zastosowaliśmy jedną z metod badawczych  jaką jest zogniskowany wywiad grupowy (potocznie FOKUS)

Grupowe wywiady fokusowe to jedno z badań jakościowych , w którym grupa ludzi wspólnie rozmawia na temat swoich percepcji dotyczących jednego tematu. Grupa w naszym badaniu była jednolita – rozmawiali ze sobą asystenci rodziny, którzy znali specyfikę swojej pracy. Wymieniali się opiniami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi pracy asystenta. Drugą grupą były rodziny, których cechą wspólną było korzystanie z pomocy asystenta rodziny.

RAPORT „Uwarunkowania skutecznej pomocy rodzinom wykluczonym społecznie