WRZESIEŃ 2017

W dniach 11 – 15 września gościliśmy, na zaproszenie University of East London, w Londynie. W trakcie 5 dni odwiedzaliśmy instytucje zajmujące się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Były to zarówno instytucje prywatne, jak i instytucje finansowane z budżetu lokalnego (gminy, miasta).

Warto wspomnieć, że na poziomie krajowym w Anglii,  opieka  społeczna  podlega  pod Departament  Zdrowia, natomiast zasiłki dla bezrobotnych oraz emerytury dla osób starszych podlegają  Departamentowi  Pracy  i  Emerytur. Stąd też pracownicy socjalni oraz inne osoby zaangażowane w pomoc rodzinom w potrzebie koncentrują się we wczesnym stadium pomocy na poprawie dobrostanu życiowego rodziny/dziecka. Dlatego też pomoc społeczna mocno połączona jest z promowaniem zdrowego trybu życia i podnoszeniem jego komfortu. Na jednym z pierwszych spotkań zostaliśmy szczególowo wprowadzeni w arkana angielskiego systemu pomocy.

Odbyliśmy spotkania z pracownikami socjalnymi, oraz opiekunami rodzin – braliśmy udział w roboczym spotkaniu pracowników socjalnych, którzy omawiali sytuację potrzebujących rodzin. Mieliśmy szansę zapoznać się z tokiem postępowania, dokumentacją. Bardzo interesującym było zaobserwowanie współpracy różnych instytucji, które kontaktują się pomiędzy sobą, wymieniając informacje.

Zaproszono nas również na dyskusje dotyczącą współpracy instytucji zajmujących się pomocą i wsparciem rodzin, dzieci i osób starszych w lokalnej przestrzeni miasta. Mogliśmy podzielić się naszą wiedzą, zaprezentować rozwiązania pomocne w pracy z rodziną stosowane w krajach partnerskich.

Odwiedziliśmy także szkoły, domy pomocy dla ludzi starszych, stowarzyszenie pomocy dla dzieci i rodzin z problemami – tam z opiekunami, pielęgniarkami środowiskowymi, nauczycielami rozmawialiśmy o wykorzystywanych przez nich metodach i narzędziach do pracy z klientem.

Wizyta miała bardzo wysoki poziom edukacyjny. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem. Liczymy na dalsze wizyty w Londynie w trakcie trwania innych ważnych projektów.

.

Leave a Reply